När du ger pengar till Rädda Barnen kan du vara trygg. Vi använder din gåva till barn där behoven är som störst och där våra experter bedömer att pengarna gör mest nytta för barnen – i Sverige och i världen. 


Istället för tillfälliga lösningar som ger tillfälliga resultat jobbar vi för att lösa problemen för gott och göra världen till en tryggare plats för barnen.