Nej, Rädda Barnens mål är alltid att nå så många barn som möjligt med effektiva och långsiktiga insatser. Vårt arbete omfattar tusentals projekt världen över och vi använder dina pengar där behoven är som störst –och där våra experter bedömer att de gör mest nytta för barnen.


Vid akuta insatser i krig och katastrofer har vi beredskap för att kunna agera snabbt och rädda så många barns liv som möjligt. De flesta liv förloras under katastrofens första dagar. Ju snabbare vi agerar desto fler barn kan vi rädda. Vi ”öronmärker” därför inga gåvor för specifika ändamål, eftersom det är viktigt att vi alltid har en buffert med pengar som vi kan använda omedelbart.