För att avsluta ditt månadsgivande återkallar du ditt medgivande genom att kontakta Rädda Barnens kundservice eller din bank.


För att stoppa en ännu inte genomförd överföring via autogiro måste ditt meddelande om återkallelse av medgivande vara Rädda Barnen tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen. Meddelar du din bank måste informationen vara banken tillhanda senast bankdagen före förfallodagen. Meddela även oss så att du inte får en påminnelse. 


Förfallodagen för din månadsgåva är den 28:e varje månad.
För kontakt mejla kundservice@rb.se eller ring 08-698 90 30.