Som medlem i Rädda Barnen är du en viktig person i vår kamp för att barns rättigheter ska bli tillgodosedda. Genom ditt medlemskap är du med och ger Rädda Barnen tyngd och kraft i vårt påverkansarbete för att långsiktigt förbättra barns villkor, i Sverige och i världen. Medlemsavgiften betalas en gång om året.


Att vara månadsgivare innebär att du är med oss varje dag i vårt livsviktiga arbete för barnen. Dina regelbundna gåvor gör oss handlingskraftiga och effektiva, så att vi kan planera långsiktigt och genomföra hållbara förändringar för barn. Det är också tack vare våra fantastiska månadsgivare som vi kan ha en buffert med pengar som gör oss redo att agera blixtsnabbt vid krig och katastrofer. 


Som månadsgivare betalar du via autogiro. Det är det mest kostnadseffektiva sättet att skänka pengar till vårt arbete för barnen, eftersom det ger mindre administrationskostnader för oss.