Det finns fyra typer av medlemskap:

– Medlemskap för dig mellan 7-25 år kostar 75 kronor/år.
– Medlemskap för dig mellan 7-25 år, samt i Rädda Barnens Ungdomsförbund kostar 75 kronor/år.
– Medlemskap för dig över 25 år kostar 200 kronor/år.
– Hushållsmedlemskap/medlemskap för hela familjen kostar 300 kronor/år.