I allt vårt arbete sätter vi barnens säkerhet först. Vi använder därför inget material utan att ha fått föräldrarnas eller vårdnadshavarnas godkännande. Vi arbetar även efter en princip där vi aldrig lämnar ut mer än två av tre delar information tillsammans: barnens namn, bild eller plats. Därför ändrar vi barnens namn i de berättelser där vi både visar bild och anger plats.