För att bli raderad ur våra register mejlar du din begäran till kundservice@rb.se. Du kommer då att få ett frågeformulär från oss att besvara så att vi kan se i vilka sammanhang du haft kontakt med oss. Därefter raderar vi dina uppgifter i enlighet med lagstiftningen.