Det har med datasäkerhet och kontroll att göra. Eftersom vi både tar emot gåvor i form av pengar till vårt arbete för barnen och medlemsavgifter från våra medlemmar måste vi kunna redovisa hur mycket pengar vi får, var de kommer ifrån och hur de används enligt god redovisningssed. 


Det är också viktigt för oss att ha personnummer för att säkerställa att våra utskick når rätt mottagare och till exempel inte skickas till barn under 16 år.


Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i vår fullständiga integritetspolicy.