Under de år vi har studerat barnfattigdomen i Sverige (1991-2016) så kan vi se några faktorer som ökar risken att leva i barnfattigdom. Att ha utländsk bakgrund och en ensamstående förälder är faktorer som var för sig ökar risken och sårbarheten för att leva under ekonomiskt knappa förhållanden. Särskilt stor risk är det om en är utrikes född eller ensamstående kvinna. Tillsammans förstärker dessa faktorer varandra.