Det första är att se till att man själv och ens omgivning är medvetna om att alla barn inte har samma ekonomiska situation och vara den som t.ex. sätter stopp för insamlingar till läraren där alla föräldrar förväntas bidra med t.ex. 50 kr. Man kan istället föreslå att man gör en anonym insamling där alla lägger vad man själv kan och vill. Då slipper den som inte har råd att vara den som tar ett sådant initiativ.  


Man kan ta kontakt med skolor lokalt och informera om vilka konsekvenser som följer av barnfattigdom och påverka dem att sluta ta ut avgifter för utflykter mm, och att man säkerställer att det finns tillgångtill cyklar, skridskor, skidor, datorer osv, som kan behövas i undervisningen och där skolor idag utgår från att alla barn har detta. Rädda Barnen anser att det är bra med utflykter och friluftsdagar som en del i undervisningen, men det är viktigt att skolans huvudman står för kostnaderna.