Du är varmt välkommen att antingen bli medlem (200 kr/år), eller bli givare och på så sätt stötta vårt arbete mot barnfattigdom. Du som blir medlem kan engagera dig i någon av Rädda Barnens 176 lokalföreningar runt om i landet och på så sätt driva lokala verksamheter och påverka beslutsfattare att fatta beslut som gynnar barn som lever i ekonomisk utsatthet. Rädda Barnen har ingen fond som barn kan söka medel från för sådant de inte själva har råd med, utan Rädda Barnen arbetar med påverkansarbete för att säkerställa att stat och kommuner tar sitt ansvar i enlighet med Barnkonventionen och säkerställer alla barns rätt till en skälig levnadsstandard.