Offentlig statistik tar tid att framställa och har därför ungefär två års eftersläpning. Rädda Barnen använder senast tillgängliga uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) och bearbetar dessa, vilket också tar lite tid. Tyvärr går det inte att göra rapporterna mer aktuella än så. Årets rapport beskriver situationen år 2016.