Vi har i nuvarande rapport tittat tillbaka på två tidsserier för att kunna jämföra den äldre och nya hushållsdefinitionen och ser där att det är mellan 1-1,5 procents differens. Detta handlar i snitt om 30 000 barn per år. I tidigare rapporter har det funnits med en reservation för denna eventuella differens. Positivt nu är att sifforna nu ännu bättre kan beskriva det totala hushållets ekonomi.