Om du har synpunkter, frågor och klagomål kring gåvor är du välkommen att ringa vår givarservice på telefon 08-698 90 30 eller kontakta oss här via givarservice@rb.se. Klagomålshantering är en del av Rädda Barnens kvalitetsarbete och ger oss värdefull kunskap om hur vi uppfattas och inom vilka områden vi behöver förbättra oss. Klagomål besvaras inom två arbetsdagar och styrs av vår insamlingspolicy och våra riktlinjer för klagomålshantering.