Dina synpunkter på vår verksamhet är värdefulla och hjälper oss i vårt uppdrag. Rädda Barnens verksamhet bedrivs av både lokalföreningar och anställd personal. Vill du framföra åsikter eller diskutera verksamhet är du välkommen att kontakta aktuell lokalförening eller medarbetare alternativt chef för den verksamhet det gäller. 

Om du vill göra en visselblåsning kring oegentligheter kontaktas ansvariga chefer för verksamheten. Om det inte går att rapportera inom organisationen anmäls ärendet till internalaudit@rb.se, där vår Internrevisor tar hand om ärendet och garanterar rätt hantering.