Rädda Barnen skriver alltid avtal med sina partners precis som det görs för alla affärsöverenskommelser i övriga näringslivet. Det handlar om att säkerställa ett gemensamt synsätt på ambitioner och vad som överenskommits avseende samarbetet. Villkoren och förutsättningarna är tydliga och klara och båda parter vet vad vi har för förväntningar på vad vi vill uppnå tillsammans.