OM FÖRETAGSSAMARBETEN

VARFÖR VILL RÄDDA BARNEN SAMARBETA MED FÖRETAG?
Rädda Barnen är övertygade om att samarbeten med andra ger en större kraft i vårt gemensamma arbete för barns rättigheter. Vi har haft många framgångsrika s...
Tors, 16 aug., 2018 vid 8:34 F.M.
PÅ VILKA SÄTT KAN MAN SOM FÖRETAG STÖTTA ELLER SAMARBETA MED RÄDDABARNEN?
Som företag kan man samarbeta med oss på det sätt som passar företagets förutsättningar, drivkrafter och mål. Läs mer om våra olika samarbetsformer här: ht...
Tors, 16 aug., 2018 vid 8:29 F.M.
VARFÖR SKRIVER RÄDDA BARNEN AVTAL MED SINA PARTNERS?
Rädda Barnen skriver alltid avtal med sina partners precis som det görs för alla affärsöverenskommelser i övriga näringslivet. Det handlar om att säkerställ...
Tors, 16 aug., 2018 vid 8:18 F.M.
SAMARBETAR RÄDDA BARNEN MED MINDRE FÖRETAG?
Samarbetets omfattning är beroende på grad av engagemang och möjlighet till ekonomiskt bidrag till Rädda Barnens verksamhet. Det vanligaste är att företag m...
Tors, 16 aug., 2018 vid 8:24 F.M.
KAN ETT FÖRETAG ELLER EN FÖRENING ANVÄNDA RÄDDA BARNENS LOGOTYP I ETT SAMARBETE?
Vår logotyp får användas av våra stora samarbetspartners där vi har omfattande samarbetsavtal och har noggrann kontroll över hur logotypen används. Vid kort...
Tors, 16 aug., 2018 vid 8:19 F.M.
KAN VI ANVÄNDA ER LOGOTYP OM VI SKA SAMLA IN PENGAR TILL RÄDDA BARNEN?
Nej, vi är mycket tacksamma för alla ekonomiska bidrag men vår logga får endast användas av våra stora samarbetspartners där vi har omfattande samarbetsavta...
Ons, 30 Maj, 2018 vid 8:20 F.M.
ÄR DET MOMS PÅ GÅVOR OCH SPONSRING?
Rädda Barnen är en allmännyttig ideell förening och enligt skattelagstiftningen inte skyldig att deklarera och betala mervärdesskatt(moms). Rädda Barnen får...
Ons, 30 Maj, 2018 vid 8:17 F.M.
ÄR ETT PARTNERSKAP AVDRAGSGILLT?
För att det ekonomiska stödet ska vara avdragsgillt i näringsverksamhet krävs att utgiften ska ha ett starkt samband med den verksamhet man bedriver. Företa...
Ons, 30 Maj, 2018 vid 8:17 F.M.
ÄR GÅVOR AVDRAGSGILLA?
Nej, tyvärr inte för företag idag.
Ons, 30 Maj, 2018 vid 8:18 F.M.
KAN VI STÖDJA ETT SPECIFIKT PROJEKT SOM VI SJÄLVA VÄLJER?
Rädda Barnen satsar på en rad program som vi bedömer är viktigast för att stötta barn och främja barns rättigheter. Långsiktighet och fokus är grundstenar f...
Tors, 16 aug., 2018 vid 8:20 F.M.