För att det ekonomiska stödet ska vara avdragsgillt i näringsverksamhet krävs att utgiften ska ha ett starkt samband med den verksamhet man bedriver. Företaget måste få någon motprestation som är till nytta i näringsverksamheten.