Rädda Barnen är en allmännyttig ideell förening och enligt skattelagstiftningen inte skyldig att deklarera och betala mervärdesskatt(moms). Rädda Barnen får därmed inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får heller inte dra av moms på inköp i sin verksamhet.