Samarbetets omfattning är beroende på grad av engagemang och möjlighet till ekonomiskt bidrag till Rädda Barnens verksamhet. Det vanligaste är att företag med mindre budget blir Vänföretag eller ger en företagsgåva till Rädda Barnen.