Rädda Barnen är övertygade om att samarbeten med andra ger en större kraft i vårt gemensamma arbete för barns rättigheter. Vi har haft många framgångsrika samarbeten under åren som utvecklat både oss som organisation och våra partners i sitt hållbarhetsarbete.
Samarbeten och konsultering med företag som verkar i olika branscher som påverkar barns livsvillkor är även en viktig del av vår strategi för att påverka barns uppväxt på ett bredare plan.