OM FÖRETAGSSAMARBETEN

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN EN GÅVA OCH ETT SAMARBETE?
Ett samarbete är ett partnerskap. Ett avtal upprättas och en riskanalys genomförs. Att vara partner är ett långsiktigt åtagande där vi arbetar tillsammans o...
Tors, 16 aug., 2018 vid 8:21 F.M.
VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ATT STÖDJA ETT SPECIFIKT FOKUSOMRÅDE SOM HÅLLBARHETSPARTNER JÄMFÖRT MED ATT INGÅ ETT SKRÄDDARSYTT SAMARBETE SOM HUVUDPARTNER TILLSAMMANS MED RÄDDA BARNEN?
Som Hållbarhetspartner stöttar ni ett av våra fem fokusområden. Ni får ett generöst kommunikationspaket och en årlig resultatuppföljning som kan användas i ...
Tors, 16 aug., 2018 vid 8:35 F.M.
VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ATT GE EN GÅVA OCH ATT BLI VÄNFÖRETAG?
Från 10 000 kr kan ni bli Rädda Barnens Vänföretag under aktuellt kalenderår. Som Vänföretag gör ni en viktig insats för barn i Sverige och över hela världe...
Tors, 16 aug., 2018 vid 8:32 F.M.
KAN MAN STÖDJA RÄDDA BARNEN UTAN ATT BLI PARTNERFÖRETAG?
Alla bidrag är mycket viktiga och välkomna. Ett bra sätt att stödja vårt arbete för barn är att bli Rädda Barnens Vänföretag. Företaget får då ett kommunik...
Tors, 16 aug., 2018 vid 8:22 F.M.
VAD HAR NI FÖR RIKTLINJER OCH POLICIES FÖR FÖRETAGSSAMARBETEN?
Rädda Barnen vill ingå samarbeten med företag som delar våra grundläggande värderingar. Vi gör alltid en analys och bedömning utifrån vilken typ av företag...
Tors, 16 aug., 2018 vid 8:23 F.M.
HUR ANVÄNDS DE PENGAR SOM GES SOM FÖRETAGSGÅVA ELLER VÄNFÖRETAG?
Rädda Barnens mål är att nå så många barn som möjligt med effektiva och långsiktiga insatser. Vårt arbete omfattar tusentals projekt världen över och vi anv...
Tors, 16 aug., 2018 vid 8:33 F.M.
VAD FÅR MAN FÖR KOMMUNIKATIONSMATERIAL SOM HÅLLBARHETSPARTNER RESPEKTIVE HUVUDPARTNER?
Som Hållbarhetspartner får ni ett kommunikationspaket som innehåller: Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vårt samarbete, bi...
Tors, 16 aug., 2018 vid 8:36 F.M.