Rädda Barnen vill ingå samarbeten med företag som delar våra grundläggande värderingar. Vi gör alltid en analys och bedömning utifrån vilken typ av företag det är, vilken bransch, relevansen i samarbetet och vilka värden samarbetet kan generera för Rädda Barnen.


Vi samarbetar exempelvis inte med företag som till största del verkar inom branscher som vi bedömer som skadlig till sin natur, som vapen-, tobak- och pornografiindustrin.


Läs mer här: https://www.raddabarnen.se/foretag/foretagssamarbete/policy-samarbete/