Som Hållbarhetspartner får ni ett kommunikationspaket som innehåller: Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vårt samarbete, bilder från fokusområdet som ni stöttar, Rädda Barnens samarbetslogotyp, citat från vår generalsekreterare och boilerplate om Rädda Barnen. Varje år får ni dessutom en resultatuppföljning som innehåller: Förslag på text till er hållbarhetsredovisning, förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vad vi uppnår tillsammans, berättelse från barns verklighet med tillhörande bild och rapportering om genomförda insatser och hur de svarar upp mot målen i Agenda 2030.

Som Huvudpartner får ni ett kommunikationsstöd som kopplar till det projekt som ni valt att stötta. Vi sätter tillsammans ett upplägg för detta stöd, som passar er verksamhet och det sätt som ni vill kommunicera vårt samarbete på.