Vår logotyp får användas av våra stora samarbetspartners där vi har omfattande samarbetsavtal och har noggrann kontroll över hur logotypen används. Vid kortare samarbeten kan vi däremot tyvärr inte låna ut logotypen.

Som Hållbarhetspartner får företaget använda en särskild samarbetslogotyp.