Ett samarbete är ett partnerskap. Ett avtal upprättas och en riskanalys genomförs. Att vara partner är ett långsiktigt åtagande där vi arbetar tillsammans och sätter upp mål gemensamt. En gåva innebär inga förpliktelser eller avtal. Rädda Barnen skickar ett diplom som tack till företag som bidrar med en gåva.