Ett samarbete är ett partnerskap. Ett avtal upprättas och en riskanalys genomförs. Att vara partner är ett långsiktigt åtagande där vi arbetar tillsammans och sätter upp mål gemensamt.

Att ge en gåva eller bli Vänföretag innebär inga förpliktelser eller avtal. Som Vänföretag ger man 10 000 kr eller mer och då ingår ett kommunikationspaket.