Vi gör bedömningen utifrån vilken typ av företag det är,vilken bransch, relevansen i samarbetet och vilka värden samarbetet kan generera för Rädda Barnen.