Som Hållbarhetspartner stöttar ni ett av våra fem fokusområden. Ni får ett generöst kommunikationspaket och en årlig resultatuppföljning som kan användas i era sociala kanaler och er hållbarhetsredovisning.

Som Huvudpartner kan ni tillsammans med oss skräddarsy ett projekt för barn som ligger nära er verksamhet. Ni får ett dedikerat team och kunskapspartner hos oss samt löpande återkoppling på hur det går i er satsning. Ni får kommunikationsstöd så att ni kan berätta för era kunder och medarbetare om den skillnad ni uppnår för barn.