OM BARNFATTIGDOM I SVERIGE

VARFÖR ARBETAR VI MOT BARNFATTIGDOM I SVERIGE?
Enligt artikel 27 i Barnkonventionen har alla barn rätt till den levnadsstandard som krävs för deras utveckling. Rädda Barnen har velat uppmärksamma vad det...
Mån, 8 Okt, 2018 vid 4:09 E.M.
HUR MÄTER VI BARNFATTIGDOM?
Rädda Barnen använder två mått för att mäta hur många barn som lever i fattigdom under ett givet år. Det gäller barn som lever i familjer som antingen:   ...
Mån, 8 Okt, 2018 vid 4:10 E.M.
VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ABSOLUT OCH RELATIV FATTIGDOM?
Sverige har ingen officiell definition av fattigdom. Fattigdom är ett komplext begrepp som innefattar många mycket olika aspekter. Det går därför inte att a...
Mån, 8 Okt, 2018 vid 4:10 E.M.
VARFÖR FINNS DET BARN SOM VÄXER UPP I FATTIGDOM I SVERIGE?
I de flesta fall beror det på att barnens föräldrar har en svag anknytning till arbetsmarknaden. I vissa fall är man arbetslös och i andra fall arbetar man ...
Mån, 8 Okt, 2018 vid 4:12 E.M.
VILKA GRUPPER AV BARN LÖPER HÖGST RISK FÖR ATT LEVA I EKONOMISK UTSATTHET?
Under de år vi har studerat barnfattigdomen i Sverige (1991-2016) så kan vi se några faktorer som ökar risken att leva i barnfattigdom. Att ha utländsk bakg...
Mån, 8 Okt, 2018 vid 4:12 E.M.
ÄR DET SÅ KONSTIGT ATT EN HAR DET SVÅRT EKONOMISKT NÄR EN PRECIS HAR KOMMIT TILL ETT NYTT LAND SOM FLYKTING?
Hur länge man varit i Sverige spelar in när det gäller utrikesfödda barn och deras familjers ekonomiska utsatthet. Den ekonomiska utsattheten minskar ju län...
Mån, 8 Okt, 2018 vid 4:13 E.M.
VARFÖR ANVÄNDS STATISTISKA CENTRALBYRÅNS (CSB) TIDIGARE DEFINITION AV UTLÄNDSK BAKGRUND I RAPPORTEN?
När Rädda Barnen började sammanställa våra barnfattigdomsrapporter definierades personer med utländsk bakgrund som utrikes födda, eller inrikesfödda med två...
Mån, 8 Okt, 2018 vid 4:13 E.M.
VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA BARN I EKONOMISK UTSATTHET?
Det första är att se till att man själv och ens omgivning är medvetna om att alla barn inte har samma ekonomiska situation och vara den som t.ex. sätter sto...
Mån, 8 Okt, 2018 vid 4:14 E.M.
KAN JAG GE PENGAR TILL RÄDDA BARNEN FÖR ATT HJÄLPA BARN?
Du är varmt välkommen att antingen bli medlem (200 kr/år), eller bli givare och på så sätt stötta vårt arbete mot barnfattigdom. Du som blir medlem kan enga...
Mån, 8 Okt, 2018 vid 4:16 E.M.
VARFÖR GÄLLER INTE SIFFORNA 2018?
Offentlig statistik tar tid att framställa och har därför ungefär två års eftersläpning. Rädda Barnen använder senast tillgängliga uppgifter från Statistisk...
Mån, 8 Okt, 2018 vid 4:16 E.M.